Na inschrijving via onderstaand formulier  kan u het lidgeld overschrijven op:

IBAN BE76 0688 9774 1895
Gebruik de vrijemededeling:
Lidgeld 2021 "uw naam"

 

Om uw inschrijving goed te kunnen verwerken willen we u vriendelijk vragen om 1 formulier per persoon  in te vullen.