Pups verwacht

Geplande nesten

Pups verwacht december 2018.
Fokker: Fam. Van der Biest – Van Horen  –  Kennel Van’t Livinusbos
Tel. nr: 0479/55.33.98.
Email: philip.van.der.biest@telenet.be
Website: www.livinusbos.be
Reu: Lord Van het Izeven
Teef: Paica Van’t Livinusbos