Verslag algemene ledenvergadering 22.02.2014

Vandaag is het een belangrijke dag in het prille bestaan van onze vereniging.
De eerste officiële ledenvergadering komt eraan, en dit gaat al meteen aan het licht brengen of we als voorlopig bestuur iets kunnen organiseren zonder al te veel in het honderd (misschien wel in’t duizend ) te laten lopen. Dus goed op tijd vertrokken richting Lille om alles in gereedheid te brengen om onze belangrijke gasten,onze leden, in stijl te kunnen ontvangen. Voor alle zekerheid mijn vrouw May overtuigd om mee te gaan, zodat ze indien nodig een handje kan toesteken. Ook mijn Kl.M.-dame Kato in haar paradijs achteraan in de auto meegenomen omdat het per slot van rekening over haar vereniging  gaat.
Daar aangekomen zie ik Marcel al druk doende bezig als brouwer, parkwachter, horecauitbater, verwarmingsman van dienst, stoelendrager enz… ook Bert en Katrien zijn al druk bezig gesprekken te voeren met Jasper, onze extra gast, die speciaal met het vliegtuig is overgekomen uit het Franse Lille, zo heb ik het althans begrepen.  Gaandeweg komt iedereen van onze helpers, in vroegere tijden ook wel eens bestuur genoemd, aangereden en krijgen een parkingplaats toegewezen door parkwachter Marcel. Omstreeks 13 h is alles klaar om onze gasten te ontvangen !
13.30 H, Het merendeel van de leden is toegekomen en worden ontvangen met een tasje koffie met wat lekkers bij. Na wat over en weer gepraat kan voorzitter Philip eindelijk beginnen met zijn goed ingestudeerde eerste speech, die hij mijn inziens zonder trillen en plankenkoorts tot een goed einde heeft gebracht.
Nadien is het de beurt aan René, die zijn ook al goed voorbereide theoretische jachtdemonstratie met behulp van beamer,scherm en uit onvoorziene hoek pratende grasmachine als een dagelijks klusje zonder stress, zoals het een gepensioneerde schoolmeester past, ten gehore brengt.
15.00 H, tijd om theorie om te zetten naar praktijk, onze Munsterkes worden te voorschijn getoverd en we gaan ze even uitlaten, al weten ze nog niet wat hen te wachten staat. Onze onsymphatieke wilde boerendochter Kato gaat al direct in de aanval met haar halfzuster, van Johan Craeghs, zonder bloedvergieten weliswaar !
Er worden enkele proeven in de praktijk omgezet door Faro, de hond van Fabrice, en ook die van Marcel kent de knepen van het vak, met dat wild geval van mij ga ik voor de zoveelste keer onderuit, gebrek aan training, maar daar ben ik dan weer  verantwoordelijk voor.
Toch zal iedereen het er wel over eens zijn dat al die proeven perfect in de praktijk omzetten niet zomaar vanzelf komt en er uren training nodig zijn om tot een degelijk resultaat te komen en er een brevet in de wacht kan gesleept worden. Na het waterwerk ,wat toch wel heel interessant en leuk is voor onze honden, gaan we terug richting feestschuur. Er zijn weer heel wat foto’s genomen onderweg voor in de archieven, website en facebook te plaatsen, waarvoor heel veel dank aan onze kunstzinnige fotograafjes Valerie, Francien,Katrien,Fabrice e.a.!
Terug in de schuur aangekomen worden we verwelkomt door onze hostessen, die voor iedereen lekkere erwten-en kippensoep met brood  hebben klaargemaakt. Erg lekker na zo een verfrissende wandeling in de vrije natuur met de E34 op de achtergrond.
Ondertussen wordt er een uiteenzetting gegeven van de werking van de overkoepelende Internationale Kleine Munsterlander vereniging door de door ons uitgenodigde voorzitter van de Nederlandse Heidewachtel vereniging, Cor Bottenheft, tevens ondervoorzitter van de Internationale Kleine Munsterlander vereniging.
Uiteindelijk wordt  overgegaan tot de eigenlijke definitieve stemming van het bestuur aan de hand van stembriefjes, wat na stemming een formaliteit bleek te zijn. Alle kandidaten die hun kandidatuur gesteld hadden zijn verkozen, dus iedereen kan er met volle moed tegenaan gaan, en geloof me, er is werk genoeg voorhanden !
Na een door de splinternieuwe voorzitter uitgebrachte “Cava” toast komt de receptie aan de beurt. Hiervoor hebben we de bereidwillige medewerking gekregen van onze sponsor : “Frituur TIOSCO” uit Nijlen, waarvoor onze dank ! De broodjes met allerlei beleg waren heerlijk, alsook de mini-loempia’s, bitterballen,enz….
Er wordt nog wat gezellig nagepraat over de voorbije dag en over onze Kleine Munsterlanders, maar aan alle sprookjes komt een eind. Ondertussen is de avond gevallen en zowel enkele van onze Hollandse als Belgische vrienden moesten voor donker thuis zijn van hun ma, wat helaas weeral te laat is. Hopelijk worden ze niet te erg gestaft en kunnen ze terug aanwezig zijn op een van onze eerstvolgende activiteiten.
Iedereen bedankt voor hun aanwezigheid namens het nu officieel verkozen bestuur en tot zeer binnenkort !